องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง อ.เมือง จ.แพร่
เบอร์โทร / เบอร์แฟกซ์ >>> 054 - 598266 / 054 - 598165