แนวทางการขับเคลื่อนงานด้านความรุนแรงในครอบครัวระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Posted by:

0

กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการแปรรูปวัสดุธรรมชาติเป็นภานะใส่อาหาร โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง จำนวน 30 คน

Posted by:

วันที่ 18 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่   เฉลิมพระเกียติ และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการแปรรูปวัสดุธรรมชาติเป็นภานะใส่อาหาร โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง จำนวน 30 คน

0

ประกาศ เรื่อง สมัครขึ้นทะเบียนเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 2/2564)

Posted by:

0

ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำปีการศึกษา 2564

Posted by:

เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำปีการศึกษา 2564

0

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันช้างไทย เมื่อวันเสาร์ ที่ 13 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอเมืองแพร่/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองแพร่

Posted by:

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันช้างไทย
เมื่อวันเสาร์ ที่ 13 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอเมืองแพร่/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองแพร่ เป็นประธานในพิธีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันช้างไทย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองแพร่ ตำรวจสถานีตำรวจภูธรพระธาตุช่อแฮ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแขม-ป่าแดง และประชาชนจิตอาสาตำบลป่าแดง เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ โรงเรียนบ้านหนองแขม (หนองแขมประชาสรรค์) หมู่ที่ 1 ตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

0

กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อทำความสะอาด จัดเก็บขยะมูลฝอย บริเวณเส้นทางถนนสามแยกเข้าสู่หมู่บ้านแม่ลัว ตำบลป่าแดง

Posted by:

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนันผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา รพสต.บ้านแม่ลัว โรงเรียนบ้านแม่ลัว พนักงานอบต.ป่าแดง คณะอสม.ประชาชนทั่วไป จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อทำความสะอาด จัดเก็บขยะมูลฝอย บริเวณเส้นทางถนนสามแยกเข้าสู่หมู่บ้านแม่ลัว ตำบลป่าแดง

0
Page 1 of 2 12