งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง ได้ดำเนินการจัดมุมศูนย์รวมผลิตภัณฑ์จักสาน และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของกลุ่มอาชีพตำบลป่าแดง เพื่อให้ผู้สนใจนำผลิตภัณฑ์มาฝากจำหน่าย

Posted by:

0

Add a Comment


Captcha loading...