กิจกรรม big cleaning day ประจำเดือนมีนาคม 2564 ณ บริเวณ ถนนภายในหมู่บ้าน วัดหนองแขม หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่10 ตำบลป่าแดง

Posted by:

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 คณะผู้บริหาร สมาชิก สภา อบต.ป่าแดง ฝ่ายปกครอง จิตอาสาและพนักงาน อบต.ป่าแดง ร่วมกิจกรรม big cleaning day ประจำเดือนมีนาคม 2564 ณ บริเวณ ถนนภายในหมู่บ้าน วัดหนองแขม หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่10 ตำบลป่าแดง

0

Add a Comment


Captcha loading...