กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการแปรรูปวัสดุธรรมชาติเป็นภานะใส่อาหาร โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง จำนวน 30 คน

Posted by:

วันที่ 18 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่   เฉลิมพระเกียติ และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการแปรรูปวัสดุธรรมชาติเป็นภานะใส่อาหาร โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง จำนวน 30 คน

0

Add a Comment


Captcha loading...