ที่อยู่ : 159 หมู่ที่ 2 ตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000

เบอร์โทรศัพท์ : 054-598-266

หมายเลขโทรสาร : 054-598-165

อีเมล์ :  padang54000@gmail.com