จ้างจ้างเหมาลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๑๐) วันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

??ҹ??С??

0

จ้างเหมาลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๑๐) วันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

??ҹ??С??

0

จ้างเหมาลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) วันที่ 28 กรกฏาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

??ҹ??С??

0

งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง ได้ดำเนินการจัดมุมศูนย์รวมผลิตภัณฑ์จักสาน และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของกลุ่มอาชีพตำบลป่าแดง เพื่อให้ผู้สนใจนำผลิตภัณฑ์มาฝากจำหน่าย

Posted by:

0

งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง ได้นำผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สตรีและครอบครัว(ฝึกอาชีพระยะสั้น) หลักสูตรการทำน้ำพริก กลุ่มสตรีตำบลป่าแดง เป็นจำนวน 5 วัน เข้ารับใบประกาศนียบัตรจบหลักสูตรพร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

Posted by:

0
Page 1 of 5 12345